Študijný pobyt francúzskeho študenta na Slovensku VÚPOP (júl 2010)