Zasadnutie Vedeckej rady NPPC – VÚPOP 30. júna 2015