Dňa boja proti dezertifikácii a suchu

Pri príležitosti Dňa boja proti dezertifikácii a suchu UNCCD (17. jún) sa v dňoch od 11.06. do 18.06.2021 na Miestnom úrade Bratislava Ružinov konala výstava spojená s propagáciou ochrany pôdy.

Plagát SK: Desertification_and_Drought_Day_2021_SK.pdf
Plagát EN: Desertification_and_Drought_Day_2021_Poster.pdf

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii