Informácie ku GSAA

Informácie ku GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) nájdete na adrese: https://gsaa.mpsr.sk/

NPPC taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú podporu: podporagsaa@land.gov.sk a telefonickú podporu na tel. č.: 02-59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 16:30.