Manažment hospodárenia na poľnohospodárskej pôde

Realizačné výstupy rezortného projektu vedy a výskumu „Manažment hospodárenia na poľnohospodárskej pôde vzhľadom na jeho udržateľnosť“.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Torma, PhD.
Tu: link1link2