NPPC-VÚPOP presťahovaný na novej adrese

NPPC-VÚPOP presťahovaný na novej adrese

Od 17. 9. 2018 NPPC-VÚPOP nájdete na novej adrese: Trenčianska 55, Bratislava v nových priestoroch na 1. a 2. poschodí (vedľa Liberálneho domu).
Naše služby poskytujeme v plnom rozsahu.