Odborná konferencia

Odborná konferencia

Pozývame Vás na odbornú konferenciu pod názvom: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiversity. Konferencia sa uskutoční formou uverejnenia prezentácií na webovej stránke VÚPOP v dňoch 20. až 27. 10. 2020. V prípade otázok k prezentáciám môžu záujemcovia kontaktovať priamo autorov prostredníctvom emailu. Odkaz na prezentácie bude zverejnený 20. 10. 2020.