Svetový deň boja proti dezertifikácii

17. jún – Svetový deň boja proti dezertifikácii (World Day to Combat Desertification) patrí medzi významný svetový deň, ktorý si pripomíname na podnet Organizácie spojených národov. Tento deň je príležitosťou pre NPPC – VÚPOP k zvyšovaniu povedomia o význame pôdy pre spoločnosť a jej potrebe chrániť ju.
Prednášku doc. RNDr. Jaroslavy Sobockej, CSc. na tému „PÔDA – NÁŠ POKLAD“ Vám sprostredkovávame prostredníctvom podujatia CVTI – „Veda na dosah“:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jG02-n6pYqA