URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava,
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA
ktorá sa bude konať 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na stránke: www.pedologia.sk