Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

 
 

Od 1. 1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

PDF Zriaďovacia listina NPPC

PDF Kontaktné údaje NPPC a jeho pracovískÚstredie: Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: 02-43 4208 66
 
Fax: 02-43 2954 87
 
Email: sci@vupop.sk
 
Web: www.vupop.sk
 
IČO: 42337402
 
DIČ: 2023975107
 
GPS: 48°09´00´´N
17°10´10´´E
 
Mapa: » otvoriť «

 
 

sk english version