Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

 
 
Od 1. 1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

PDF Zriaďovacia listina NPPC

PDF Kontaktné údaje NPPC a jeho pracovísk

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy je príspevkovou organizáciou, zriadenou 1. júna 1986 Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR.
Zriaďovacou listinou č. 8214/1998-250 boli vymedzené základné verejnoprospešné činnosti zodpovedajúce poslaniu ústavu zameraného na rozvoj poznania a prenos poznatkov v odbore pôdoznalectvo a všetkých rozhodujúcich špecializáciách, ako sú fyzika pôdy, agrochémia a hygiena pôdy, vrátane komplementárnych disciplín ako sú geochémia, ekológia a geografia.
V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na tvorbu a zdokonaľovanie informačných a expertných systémov o pôde a jej využití s prihliadnutím na ochranu ostatných zložiek životného prostredia.

Ústredie: Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: 02-43 4208 66
 
Fax: 02-43 2954 87
 
Email: sci@vupop.sk
 
Web: www.vupop.sk
 
IČO: 42337402
 
DIČ: 2023975107
 
GPS: 48°09´00´´N
17°10´10´´E
 
Mapa: » otvoriť «