Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

 
 

Od 1. 1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

PDF Zriaďovacia listina NPPC

PDF Kontaktné údaje NPPC a jeho pracovísk

Od 05. 05. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS) na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: http://podnemapy.vupop.sk/?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost


Ústredie: Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: 02-43 4208 66
 
Fax: 02-43 2954 87
 
Email: sci@vupop.sk
 
Web: www.vupop.sk
 
IČO: 42337402
 
DIČ: 2023975107
 
GPS: 48°09´00´´N
17°10´10´´E
 
Mapa: » otvoriť «

 
 

sk english version